MAKLUMAT PELAJAR (DATA 31 JUN 2010)

Jumlah Pelajar : 2270 orang
Tingkatan 1 : 486 orang
Tingkatan 2 : 488 orang
Tingkatan 3 : 499 orang
Tingkatan 4 : 375 orang
Tingkatan 5 : 361 orang
Tingkatan 6 Rendah : 95 orang
Tingkatan 6 Atas : 66 orang
DATA PELAJAR BERDASARKAN BANGSA
MELAYU :1404 orang
CINA : 511 orang
INDIA : 439 orang
LAIN-LAIN : 16 orang

DATA PELAJAR BERDASARKAN JANTINA
LELAKI : 1236 orang
LELAKI MELAYU : 744 orang
LELAKI CINA : 266 orang
LELAKI INDIA : 217 orang
LELAKI LAIN-LAIN : 9 orang
PEREMPUAN : 1134 orang
PEREMPUAN MELAYU : 660 orang
PEREMPUAN CINA : 245 orang
PEREMPUAN INDIA : 222 orang
PEREMPUAN LAIN-LAIN : 7 orang