MAKLUMAT PELAJAR (DATA 28 FEBRUARI 2010)

Picture
Jumlah Pelajar : 2280 orang
Tingkatan 1 : 494 orang
Tingkatan 2 : 490 orang
Tingkatan 3 : 503 orang
Tingkatan 4 : 366 orang
Tingkatan 5 : 360 orang
Tingkatan 6 Atas : 67 orang

DATA PELAJAR BERDASARKAN BANGSA
MELAYU :1349 orang
CINA : 495 orang
INDIA : 419 orang
LAIN-LAIN : 17 orang

DATA PELAJAR BERDASARKAN JANTINA
LELAKI : 1211 orang
LELAKI MELAYU : 726 orang
LELAKI CINA : 265 orang
LELAKI INDIA : 209 orang
LELAKI LAIN-LAIN : 11 orang
PEREMPUAN : 1069 orang
PEREMPUAN MELAYU : 623 orang
PEREMPUAN CINA : 230 orang
PEREMPUAN INDIA : 210 orang
PEREMPUAN LAIN-LAIN : 6 orang

ENROLMEN KELAS

TINGKATAN 1

1A : 37
1B : 36
1C : 35
1D : 39
1E : 35
1F : 35
1G : 35
1H : 35
1J :32
1K : 34
1L :33
1M :31
1N :29
1P : 27
1Q :21

TINGKATAN 2
2A : 27
2B : 30
2C : 36
2D : 36
2E : 37
2F : 37
2G : 36
2H : 36
2J : 37
2K :  36
2L : 35
2M : 31
2N : 27
2P : 26
2Q : 23

TINGKATAN 3
3A : 28
3B : 27
3C : 27
1D : 27
3E : 41
3F : 40
3G : 38
3H : 38
3J : 38
3K : 38
3L : 36
3M : 36
3N: 35
3P : 30
3Q : 24
TINGKATAN 4
4LK : 31
4S1 : 36
4S2 : 34
4A1 : 26
4A2 : 34
4A3 : 37
4A4 : 31
4A5 : 33
4A6 : 39
4A7 : 34
4A8 : 31

TINGKATAN 5
5LK : 39
5S1 : 32
5S2 : 31
5A1 : 43
5A2 : 41
5A3 : 37
5A4 : 36
5A5 : 37
5A6 : 36
5A7 : 28

TINGKATAN 6 RENDAH
6R1 :
6R2 :
6R3 :

TINGKATAN 6 ATAS
6A1 : 13
6A2 : 33
6A3 : 21